1 Domki mobilne - pytania

 

1. Czy domek holenderski trzeba zgłaszać?

Przepisy prawa budowlanego nakazują, by obiekty tymczasowe, tj. domki holenderskie, były zgłoszone w odpowiednim urzędzie. Po zgłoszeniu należy odczekać 30 dni przed przystąpieniem do prac. Dodatkowo obiekt tymczasowy powinien być rozebrany bądź przeniesiony w ciągu 120 dni od rozpoczęcia budowy.

2. Czy domek mobilny można postawić na działce rolnej?

Domek mobilny, traktowany jako obiekt tymczasowy, niezwiązany trwale z gruntem, może być postawiony na działce o dowolnym przeznaczeniu, w tym na działce rolnej. Jeśli jednak miałaby to być konstrukcja trwała, stojąca w jednym miejscu, może znajdować się jedynie na działce rekreacyjnej bądź budowlanej.

3. Czy na działce budowlanej można postawić domek mobilny?

Domek mobilny można postawić na działce budowlanej, pod warunkiem, że będzie to obiekt tymczasowy. Oznacza to, że po upływie 120 dni od rozpoczęcia budowy, obiekt musi zostać przeniesiony bądź rozebrany. Fakt ten należy odpowiednio udokumentować – dokonać zgłoszenia do odpowiedniego urzędu.

4. Jak zgłosić postawienie domku holenderskiego?

Legalne użytkowanie domku holenderskiego, tj. parterowego domku o powierzchni do 35 m2 lub o powierzchni powyżej 35 m2 , ale nie większej niż 70 m2 (przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m) należy zgłosić jako budynek rekreacji indywidualnej. Zgłoszenie trzeba złożyć na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem „robót budowlanych”.

5. Jak zalegalizować istniejący domek letniskowy?

Właściciel niezalegalizowanego domku letniskowego, powinien w możliwie najszybszym terminie, złożyć w odpowiednim urzędzie:

  • wniosek o legalizację samowoli budowlanej,
  • zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innymi aktami prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • oświadczenia o posiadanym prawie do nieruchomości na cele budowlane,
  • projekt budowlany w trzech kopiach i projekt techniczny w dwóch (dla budynków wymagających pozwolenia) lub projekt zagospodarowania działki bądź terenu (dla budynków niewymagających pozwolenia na budowę).

 

2 Domki mobilne - pytania

 

6. Ile domów mobilnych można postawić na działce?

Zgodnie z przepisami, niewielki domek mobilny o powierzchni nieprzekraczającej 35 mkw może być postawiony jeden na działce 500 mkw. Oznacza to, że właściciel działki o powierzchni 1 tys. mkw może postawić dwa domki, 1,5 tys. mkw trzy domki itd. Co ważne – przepisy nie określają odległości, jakie muszą być zachowane pomiędzy obiektami.

7. Jak legalnie postawić domek holenderski na działce budowlanej?

Chcąc legalnie postawić domek na działce budowlanej, który nie będzie trwale związany z gruntem, nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę. Można go postawić na każdej działce, na okres nie dłuższy jednak niż 120 dni. Po upływie tego terminu należy przestawić bądź rozebrać obiekt, a gdy jest to niemożliwe – uzyskać pozwolenie na budowę.

8. Czy można zamieszkać w domu mobilnym?

W naszej ofercie znajdują się domki mobilne wyposażone w zaawansowane rozwiązania, dzięki czemu mogą być używane całorocznie. Wynika to z faktu, iż posiadają izolację termiczną dachu, ścian i podłogi. Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia domku w ogrzewanie elektryczne.

9. Czy można zameldować się w domku holenderskim?

Tak. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem sądowym jest możliwość zameldowania się w całorocznych domkach rekreacyjnych. Szczegółowe zasady zameldowania określa Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427), która informuje, że w świetle zawartych tam zapisów prawo do zameldowania mają także osoby zamieszkujące całosezonowe obiekty letniskowe.

10. Co grozi za niezgłoszenie domku letniskowego?

Domek letniskowy nie wymagający pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, postawiony wbrew miejscowemu planu zagospodarowania przestrzennego jest uznawany za samowolę budowlaną. W takiej sytuacji, nadzór może więc wydać decyzję o jego rozbiórce.

 

3 Domki mobilne - pytania

 

11. Gdzie można postawić dom mobilny?

Dom mobilny można postawić na każdej działce, o ile nie będzie przeciwwskazań technicznych i prawnych. Może on zostać umieszczony na działce budowlanej, rolnej, rekreacyjnej, czy o innym przeznaczeniu.

12. Jak zrobić domek mobilny?

Domek mobilny można kupić przez internet, ale też zamówić go bezpośrednio u producenta według indywidualnego projektu. Przedsiębiorstwa zapewniają kompleksowe usługi – od projektowania, przez produkcję, wykończenie i wyposażenie, po transport i posadowienie domku w wybranej lokalizacji.

13. Jak zbudować dom mobilny?

Najłatwiejszym rozwiązaniem jest zamówienie gotowej konstrukcji u producenta. Szkielet najczęściej stanowi konstrukcja stalowa lub stalowo-drewniana. Standard wykończenia i wyposażenia domu mobilnego zależą od klienta – w tym zakresie może on prowadzić prace samodzielnie.

14. Mobilny dom modułowy

Mobilny dom modułowy to niewielki domek, nazywany też domkiem holenderskim. Jego powierzchnia użytkowa nie przekracza najczęściej 20-40 m². Tym co go wyróżnia to specjalna konstrukcja podwoziowo-kołowa. Dzięki niej, rama domu jest wyposażona w dwie osie z kołami, a to umożliwia transport obiektu.

15. Dom mobilny pozwolenie

Domki mobilne o powierzchni nieprzekraczającej 35 mkw nie wymagają pozwolenia na budowę. Konieczne jest jedynie zgłoszenie zamiaru ich budowy do odpowiedniego Starostwa Powiatowego. Jeśli jednak inwestor chce zakupić domek mobilny o powierzchni większej niż 35 mkw musi uzyskać pozwolenie na budowę.

 

4 Domki mobilne - pytania